Katused

Siit leiad põhilised katusetüübid ja tähtsamad terminid.

Teinekord ununeb mõni termin või tekib segadus mõne katusetüübi nimetuse suhtes. Need lihtsad joonised on loodetavasti abiks!